מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ברוד (ברוט) שמואל הלוי, הרב 1889 - 1963

רב בקהילות בריסק וליפנה בפולין ובקהילת מוריה בניו-יורק. רב ראשי באנטוורפן. עם קום המדינה עלה ארצה. חבר בית הדין הגדול לערעורים. מראשי תנועת "המזרחי".
נמצא בשכונת טוברוק