מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בלומנפלד קורט יהודה 1884 - 1963

נשיא התאחדות ציוני גרמניה. עלה ארצה ב-1933. ציר לקונגרסים וחבר הוועד הפועל הציוני. ממייסדי קרן היסוד ומנהלה.
נמצא בשכונת נווה עוז