מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אורט

ראשי תיבות ברוסית ל"חברה להפצת עבודה ומלאכה". נוסד ב-1880 כארגון יהודי רוסי לקידום הכשרה מקצועית של בעלי מלאכה וחקלאים.  ב-1920  החל לפעול כארגון יהודי בינלאומי והחל לפעול ברוסיה בארצות שהיו בעבר חלק מרוסיה  לאחר מלחמת העולם השניה הקים מוסדות חינוך באירופה איראן וצפון אפריקה .לאחר הקמת המדינה מוסדות חינוך רבים בארץ ובתוכם נתניה.