מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אוסישקין אברהם מנחם מנדל 1863 - 1941

מראשי "חובבי ציון" והציונות ברוסיה. יליד ביילורוסיה. הוגה רעיון "הציונות הסינתטית, מראשי המתנגדים לתוכנית אוגנדה. ממייסדי הסתדרות המורים העברית (1903). השתתף בכל הקונגרסים הציוניים. ב-1919 עלה ארצה והתיישב בירושלים. עמד בראש ועד הצירים. משנת 1921 ועד פטירתו - נשיא הקרן הקיימת לישראל. חבר ההנהלה הציונית. ב-1935 - נשיא הוועד הפועל הציוני. על שמו נקרא הקיבוץ כפר-מנחם.