מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אונטרמן יהודה, הרב 1886 - 1976

כיהן כנשיא "המזרחי" בבריטניה ובו בזמן היה רב העיר ליברפול. בתקופת מלחמת העולם השנייה פעל לעזרת פליטי יהדות אירופה. ב-1946 נבחר לרב הראשי לקהילת תל-אביב - יפו, וב-1964 - לרב הראשי האשכנזי למדינת ישראל. בזמן כהונתו שקד על פיתוחם ועל הרחבתם של בתי הדין הרבניים.
נמצא בשכונת משכנות זבולון