מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אבנר מאיר, ד"ר 1872 - 1955

מנהיג ציוני בבוקובינה ואחר-כך ברומניה. ציר בקונגרסים אחדים, החל בקונגרס הראשון. חבר הסנט ברומניה. עלה ארצה ב-1940
נמצא בשכונת נווה איתמר