מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

התלתן

צמח חד שנתי ממשפחת הקטניות במסורות מערביות סמל למזל טוב. משמש מצע מזון לחיות משק  וכן כ"דישון ירוק", המעשיר את הקרקע בחנקן. 
נמצא בשכונת קריית השרון