מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

נרי יצחק

מזכיר העיר בשנות ה-60 עד ה-80.
נמצא בשכונת קריית רבין יצחק