מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

סמטת פיקסלר

ע"ש עדינה ויעקב פיקסלר. עדינה, חברת תנועת האשה הדתית לאומית, אשר פעלה רבות לפיתוח גני ילדים ומעונות יום בשכונות עולים.
יקירת העיר לשנת תשמ"ג (1983).
נמצא בשכונת משכנות זבולון