מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

עטרי שוש

שדרנית, עורכת מנחה ומגישת תוכניות רדיו וטלוויזיה ותיקה ושחקנית תיאטרון
נמצא בשכונת עיר ימים