מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

צ'יאונה סוגיהארה

חסיד אומות העולם. דיפלומט יפני אשר בעת שירותו כקונסול הכללי של יפן בקובנה, בירת ליטא, בימי מלחמת העולם השניה.
הנפיק אשרות מעבר לפליטים יהודים מפולין ומליטא, אשר ביקשו לעבור דרך ברית המועצות לאי קוראסאו, שבים הקאריבי , בניגוד לעמדתה הרשמית של ממשלת יפן. כך סייע בהצלת חייהם של אלפי יהודים.