מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הענבל

צמח נוי רב-שנתי ממשפחת הפעמוניתיים, שמוצאו ממזרח אסיה. פורח באביב.
נמצא בשכונת קריית השרון