מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

האצטדיון

איצטדיון הכדורגל העירוני נבה על פי סטנדרטים בינלאומיים מתקדמים ומתאפיין באלמנטים אדריכליים ייחודיים.

נחנך בנובמבר 2012