מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

צור צבי

הרמטכ"ל ה-6 של מדינת ישראל, היה אחראי להבאתן של ספינות שרבורג לארץ, מנהל חברות ציבוריות וחבר כנסת השישית מטעם סיעת רפ"י לתקופת כהונה קצרה.
בשנת 1984 זכה צור בפרס התעשייה על תרומתו ופעלו למען התעשיות בארץ.
נמצא בשכונת רמת חן