מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שמורת אגם החולה

אגם מים מתוקים בדרום עמק החולה, המהווה חלק מהבקע הסורי -אפריקאי.
בשנות ה-50 של המאה ה-20 הוחלט על יבוש האגם והביצות שבסמוך לו על מנת להרחיב את שטחי החקלאות של יישובי הגליל העליון.
בתחילת שנות ה-90 הוחל בהצפה מבוקרת של חלק משטחי הביצה ויצירת אגמון החולה. תהליך זה תרם להשבתם של מיני וצמחים ובעלי חיים האופיניים לאזור וכן עופות נודדים.
נמצא בשכונת אגמים