מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

החלוץ הלוחם

הארגון הלוחם של הנוער היהודי החלוצי, מראשוני תנועות המרי. הארגון הוקם בגטו קרקוב, ויזם פעולות חבלה מחוץ לגטו. אנשי הארגון התנקשו בחיילים גרמנים ובאנשי גסטאפו, החרימו  נשקים גרמניים, חיבלו במסילות ברזל, פשטו על מחסני הלבשה והפיצו קריאה למרד בגטאות אחרים.

פעולתם הידועה ביותר הייתה הפיצוץ בבית הקפה "ציגנריה" שבמרכז קרקוב, בערב חג המולד  1942. פעולה זו הביאה להריגתם ופציעתם של עשרות גרמנים. בעקבות כך נאסרו חברי הארגון מנהיגי הארגון הוצאו להורג

היומן שכתבה מנהיגת הארגון בכלא מהווה עדות הסטורית. 

נמצא בשכונת פרדס הגדוד