מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

תאשור

צמח הנזכר פעמיים בספר ישעיהו בין העצים שגדלו בלבנון ושימשו כחומר גלם לבניית המקדש.
נמצא בשכונת קריית השרון