מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

תדהר

צמח הנזכר פעמיים בספר ישעיהו בין העצים שגדלו בלבנון ושימשו לבניית המקדש.
נמצא בשכונת קריית השרון