מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הארי טרומן

הנשיא ה- 33 של ארצות הברית בין השנים 1945-1953. בנאומיו הפומביים הביע רגשי אהדתו למצב יהודי אירופה העקורים. תמך בתוכנית החלוקה ובהקמת מדינת ישראל.