מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

האלונים

העצים השכיחים ביותר בחורש הארצישראלי. נפוצים בעיקר בכרמל ובגליל במקורות מופיעים כמטאפורה לחוזק ולחוסן.
נמצא בשכונת קריית השרון