מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

האלה

עץ ממשפחת האֵלתיים. האלה הארץ-ישראלית נפוצה ברוב חורשות הארץ. במקורות נזכרת בהקשר של אתרי פולחן או מקומות בהם התרחשו מאורעות חשובים.
נמצא בשכונת קריית השרון