מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

האורן

עץ מחטני ירוק-עד ממשפחת האורניים. נבחר ע"י הקרן הקיימת לישראל כעץ הייעור העיקרי בשל עמידותו הגבוהה לתנאי יובש. ניטע בעיקר באזורי ההר מהגליל עד לדרום יהודה.
נמצא בשכונת קריית השרון