מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

דרך הפארק

גבולה המזרחי של חורשת האלונים (חורשת הסרג'נטים). יער קהילתי ובו עצי אלון, אקליפטוס, אורן וכן מינים מוגנים ומינים בסכנת הכחדה בישראל לשמירה על ערכי טבע ייחודיים. 
נמצא בשכונת קריית רבין יצחק