מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בלקני פנחס

מייסד ומנהל בית ספר התיכון הדתי "בר-אילן" שהיה למפעל חייו. בניהולו היה לבית הספר התיכון הדתי הגדול בארץ.

יקיר העיר לשנת תשמ"ו (1985)