מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שמורת נחל פולג

שמורת נחל פולג, שנקרא בעבר ואדי פאליק (הנחל החוצה, המפלג), תוחמת את נמצאת בגבולה הדרומי של העיר העיר מדרום. בשמורה נמצאים שרידי תל פולג. בלב השמורה נחל פולג  המנקז אליו את מי  הגשמים מגבעות החמרה של השרון הדרומי אל חוף הים.

ליד וינגייט חוצה נחל פולג את רכס הכורכר התיכון של השרון בפירצה מלאכותית המכונה "הפירצה הרומית".

הנחל הוא בית גידול לצמחייה לצמחיית נחלים וצמחיית חולות  וכורכר נדירה, כגון חומעת האווירון צבעוני השרון, תורמוס ארצישראלי וסביון יפו. בולטים גם שיחי אלת המסטיק, קידה שעירה, חצבים סבכי קנים ופטל בקרבת אפיק הנחל. 

בשפך הנחל נמצא אתר להטלת צבי ים.  שמורת פולג מנוהלת על ידי רשות הטבע הגנים.