מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

מלון המלך כורש