מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

מגן דוד אדום