מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

התחנה המרכזית