מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הקרון - אנדרטה לזכרון השואה