מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הטיילת הדרומית ע"ש קלוד לנצמן