מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בית חולים לניאדו