מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בית הכנסת "שונה הלכות"