מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בית הידידות נתניה - מרכז התכנסות לקהילה האתיופית