מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בית הבאר

מרכז מבקרים המתמקד בימיה הראשונים של נתניה. המרכז ממוקם במבנה היסטורי משוחזר ובו הבאר הראשונה של העיר.