מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

כיכר זוהר ע"ש זוהר שוחט 1958 - 2001

יליד נתניה, כאן סיים את לימודיו התיכוניים. כל השנים מעורב בחיי התרבות של הנוער בעיר. עם הצטרפותם של ילדיו לסניף "מכבי צעיר" ברמת פולג, הפך להורה פעיל וליו"ר הסניף והקים את פורום ההורים. היה מעורב בכל חיי הסניף משיחות עם החניכים דרך מערבות בתכנים ועד לאיסוף כספים, כמו כן הפך את פעילות הסניף לחלק מפעילות הקהילה הסובבת אותו. לזכרו מתקיים בחנוכה מרוץ הלפיד ברמת פולג. הכיכר נמצאת ברמת פולג, רח' אמנון ותמר