מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

כיכר סממה אנדרה

נמצא ברחוב יהודה הנשיא