מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

כיכר פוט

רח' שדר' בנימין פינת לילינבלום. על שם קצין המחוז הבריטי, הלורד פוט, היום הלורד קרינטון. לאחר מלחמת העצמאות השם נדד מככר ציון למקום החדש.