מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רחבת שריד יעקב

רחבת הכיכר ברחוב גרינבוים ע"ש יעקב שריד ז"ל מראשוני פרוייקט שיקום השכונות בנתניה. נמצא בשכונת נאות שקד.