מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

כיכר שור אברהם 1908 - 2001

יליד צפת. בהיותו בן שמונה עשרה נתקבל לעבודה בסניף אפ"ק בביירות שם עבד עד 1933. בעיר זו היה פעיל בחיי החברה היהודיים.
אברהם שור היה יו"ר אגודת מכבי בבירות, שמטעמה ביקר במכבייה הראשונה בשנת 1932.
בשנת 1949 הועבר לסניף בנתניה ומונה בשנת 1954 כמנהל הבנק.
היה יו"ר ועד ההורים בבית ספר "ביאליק" ויו"ר ועד ההורים המרכזי.
אברהם שור יזם את בניית מועדון הצופים ןשימש כיו"ר הנהלת מגן דוד.
בשנת 1973 נבחר למועצת נתניה וזמן מה שימש כסגן ראש העיר.