מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן מסילות

מסילה דרך סלולה או אורח חיים. "מסילות ישרים - סור מרע" (משלי ט"י, י"ז)