מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ריגלר (ממלכתי דתי) תיכון + חטיבה

על שם אליעזר ריגלר 1908-1982. איש ציבור, מפעילי "המזרחי". סגן ראש מועצת העיריה. יליד בוקובינה. הצטרף לעסקי אביו, ובו בזמן החל בפעילות ציונית דתית במסגרת "צעירי המזרחי". בשנת 1940 עלה ארצה והתיישב בנתניה. גם כאן, בצד עבודתו, מנהל בנק הפועל המזרחי, עסק בפעילות ציבורית, נתן ידו לפיתוח כל מוסדות "המזרחי" בעיר. משנת 1950 חבר מועצת העירייה וממונה מטעמה על שירותי הרווחה והחינוך. מיוזמי הקמתה של המועצה הדתית. "יקיר העיר נתניה". יצירת קשר: ramrigler@walla.co.il