מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בית יעקב (אגודת ישראל - עצמאי) תיכון לבנות

שמה של רשת החינוך העצמאי לבנות. מקור השם בפסוק: "בית יעקב לכו ונלכה באור ה'" (ישעיהו ב, ה). על פי פרשנות הפסוק, הכוונה לנשים במעמד הר סיני, מעמד קבלת התורה