מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

עוללים -תלמוד תורה (דגל התורה - חרדי עצמאי)

עוללים, ילדים צעירים. "מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז" (תהילים ח, ג).