מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

תחכמוני (ממלכתי דתי)

ביה"ס הממלכתי הדתי הראשון בעיר. תחכמוני - ספרו של הסופר משורר יהודה אלחריזי מספרד (ראה לעיל). בספר תאור מסעותיו של המספר בקהילות ישראל. הספר כולל כ-50 מקאמות (ספורים מחורזים) שמשובצים בהם משחקי לשון.
השם תחכמוני לקוח מ"יושב בשבת תחכמוני" (שמואל ב' כג 8) כנראה טעות סופר שמשמשת למשחק מילים. מטרת הספר להאדיר את שפת הקודש. אתר אינטרנט: Tik-tak.co.il/tachkemoni-n