מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

תושיה (ממלכתי מיוחד)

המילה "תושייה" משמעה: חכמה, עצה, כושר המצאה. "לי עצה ותושייה" (משלי ח, יד).