מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רימלט (ממלכתי)

על שם ד"ר שמעון אלימלך רימלט, 1907-1990. שר, חבר כנסת, עסקן ציוני, עיתונאי ומנהל בית ספר. יליד פולין. מוצאו מבית מסורתי והוסמך לרבנות, אך היה גם בעל השכלה בפילוסופיה. עלה ארצה בשנת 1939, ומאז היה מנהל בתי ספר וחבר מינהלת החינוך של הממשלה הזמנית. מפעילי "הציונים הכלליים", מטעמם היה ציר לקונגרסים הציוניים. חבר כנסת ושר הדואר. היה יו"ר הוועדה לשינוי מבנה החינוך אשר המליצה על ה"רפורמה". אתר אינטרנט: www.remalt.co.il