מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רמב"ם (ממלכתי דתי)

פוסק וגדול בעלי ההלכה, פילוסוף, רופא ואיש מדע. מן האישים החשובים ביותר ביהדות ימי הביניים.
יליד ספרד. ברח למרוקו בגלל רדיפות, אחר-כך עבד כרופא במצרים. חיבר ספרים רבים. ספרו היחיד הכתוב עברית הוא חיבורו המונומנטלי "משנה תורה" ("היד החזקה"), ובו פסק פסיקה ברורה בכל סוגיות ההלכה שבתלמוד. כל יתר ספריו כתובים ערבית. בספרו הגדול השני "מורה נבוכים" ביקש לגשר בין היהדות המסורתית לפילוסופיה של אריסטו. לספריו אלה היתה השפעה עצומה על חיי היהדות, והם עוררו פולמוס קשה. חיבר, בין היתר, פירוש למשנה וניסח לראשונה את "י"ג העיקרים". כתב גם חיבורים חשובים ברפואה. נקבר בטבריה.
צאצאיו הנהיגו את יהודי מצרים.