מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ישורון (ממלכתי דתי)

"ישורון" הוא כינוי מליצי לעם ישראל. כלשון הכתוב: "אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו" (ישעיה מד, ב). אתר אינטרנט: www.tik-tak.co.il/yesurun-netanya