מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

חב"ד - בנים (ממלכתי דתי)

ח-וכמה ב-ינה ד-עת. כינוי לענף החסידות מייסודו של ר' זלמן שניאור מלאדי. חסידי חב"ד נקראים גם "לובאוויצ'ים" ע"ש שושלת צדיקי לובאוויץ'. על-שמם היישוב כפר חב"ד.