מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אנדרטה לבני נתניה שנפלו במלחמת העצמאות

האנדרטה ניצבת בכיכר הזיכרון (כיכר העצמאות) שלחוף הים. האנדרטה בנויה מקיר של אבן, הנושא תבליט של לוחם שנפל בקרב ונשקו נשמט מידיו. ליד קיר האבן מוצב עמוד, הנישא לגובה 12 מטר.
האנדרטה הוקמה בשנת תש"ך (1960) ביוזמתה של עיריית נתניה על-ידי האמן מ' צפור והאדריכלים ש' פוזנר וא' יסקי.